รหัสทัวร์:  GH-EU-EK#ทัวร์อิตาลี#เที่ยวสวิต#เที่ยวเยอรมัน #เที่ยวเช็ค #เที่ยวสโลวัค#เที่ยวฮังการี#ออสเตรีย
#ทัวร์ยุโรป #ทัวร์อิตาลี #ทัวร์สวิต #ทัวร์เยอรมัน#เช็ค#สโลวัค#ออสเตรีย
ระยะเวลาเดินทาง:  9 วัน 6 คืน
วันที่เดินทาง:  20-28 พ.ค.,27 พ.ค.-4มิ.ย.,10-18,17-25 มิ.ย.,25 มิ.ย.-3 ก.ค.,1-9 ก.ค.2558
โดย:  สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
เริ่มต้นที่: 69,900   บาท